WYKAZ GRUP OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM W PROJEKCIE

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne powyżej 30 lat (od dnia 30. urodzin), które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i spełniają następujące warunki (łącznie):

 • zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu” ) w miastach wchodzących w skład OSI w subregionie centralnym woj. śląskiego [wykaz gmin w tabeli niżej];
 • spełniają następujące kryteria:
  • nie pracują tj. są osobami bezrobotnych lub biernych zawodowo, zwłaszcza tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
   • osoby w wieku 50 lat i więcej
   • kobiety
   • osoby z niepełnosprawnościami
   • osoby długotrwale bezrobotne [pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy]
   • osoby o niskich kwalifikacjach [maksymalnie z wykształceniem średnim – do ISCED 3 włącznie]
  • bądź należą do pozostałych grupy:
   • osób ubogich pracujących
   • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia
   • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny
   • reemigrantów, w tym repatriantów
   • imigrantów, w tym osoby polskiego pochodzenia
 • z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

UWAGA! Poszczególne nabory mogą być prowadzone tylko dla osób niepracujących lub tylko do osób należących do pozostałych grup. Każdorazowo przed wysłaniem dokumentów Kandydat powinien zweryfikować tę informację w ogłoszeniu o danym naborze.

.

.

.

.

WYKAZ GMIN W WOJ. ŚLĄSKIM OBJĘTYCH WSPARCIEM W PROJEKCIE

.

.

.

.

POWIATGMINA
będzińskiBędzin
będzińskiCzeladź
będzińskiWojkowice
będzińskiSiewierz
będzińskiSławków
bieruńsko-lędzińskiBieruń
bieruńsko-lędzińskiImielin
bieruńsko-lędzińskiLędziny
gliwickiKnurów
gliwickiPyskowice
gliwickiSośnicowice
gliwickiToszek
lublinieckiLubliniec
lublinieckiWoźniki
mikołowskiMikołów
mikołowskiOrzesze
mikołowskiŁaziska Górne
pszczyńskiPszczyna
tarnogórskiKalety
tarnogórskiMiasteczko Śląskie
tarnogórskiRadzionków
POWIATGMINA
tarnogórskiTarnowskie Góry
zawierciańskiBędzin
zawierciańskiPilica
zawierciańskiPoręba
zawierciańskiSzczekociny
zawierciańskiZawiercie
zawierciańskiŁazy
BytomBytom
ChorzówChorzów
Dąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza
GliwiceGliwice
JaworznoJaworzno
KatowiceKatowice
MysłowiceMysłowice
Piekary ŚląskiePiekary Śląskie
Ruda ŚląskaRuda Śląska
Siemianowice ŚląskieSiemianowice Śląskie
SosnowiecSosnowiec
ŚwiętochłowiceŚwiętochłowice
TychyTychy
ZabrzeZabrze