NABÓR NR 4 – INFORMACJA O PLANOWANEJ REKRUTACJI – W DNIACH 30.06.2021 do 07.07.2021 r.

Szanowni Państwo.

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z “Regulaminem rekrutacji uczestników” w dniu 30 czerwca 2021 roku rozpocznie się NABÓR NR 4 formularzy rekrutacyjnych, którego zakończenie planujemy na dzień 7 lipca 2021 roku.

Nabór prowadzony TYLKO DLA OSÓB, KTÓRE NALEŻĄ DO POZOSTAŁYCH GRUP, CZYLI:

1/ osób tzw. ubogich pracujących

2/ osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (czyli 2.800,00 zł brutto miesięcznie)

3/ osób odchodzących z rolnictwa i członków ich rodziny

4/ reemigrantów, w tym repatriantów

5/ imigrantów, w tym osób polskiego pochodzenia

Informacje o naborze znajdą Państwo w zakładce NABORY

Dokumenty do pobrania znajdą Państwo w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Jednocześnie przypominamy, że przysłanie dokumentów rekrutacyjnych w innym terminie, niż wskazanym w ogłoszeniu o naborze, skutkować będzie odrzuceniem takiego zgłoszenia z przyczyn formalnych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz