NABÓR NR 3 – KWESTIE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZANIEM UMÓW ORAZ ICH PODPISYWANIEM

Szanowni Państwo.

Jako załączniki do niniejszej aktualizacji zamieszczam instrukcję dotyczącą wnoszenia zabezpieczeń do zawieranych umów, jak również wzory dokumentów potrzebnych do zakończenia procesu podpisywania umów. Same umowy znajdą Państwo w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

W celu podpisania umowy/umów muszą Państwo:

  1. Założyć działalność gospodarczą w wyznaczonym terminie.
  2. Wybrać formę zabezpieczenia – w tym celu wypełniacie Państwo OŚWIADCZENIE O WYBORZE ZABEZPIECZENIA.
  3. Wskazujecie swój stan cywilny – w tym celu wypełniacie Państwo – OŚWIADCZENIE O POZOSTANIANIU_NIE POZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM [Uczestnik projektu_ Poręczyciel].
  4. Składacie Państwo ponownie Załącznik nr 13 – oświadczenia Uczestnika Projektu.
  5. Składacie Państwo OŚWIADCZENIE O NUMERZE KONTA – konto to powinno być przypisane do Waszej działalności. Zaleca się, dla czytelności rozliczeń finansowych i postępowań skarbowych, aby konto związane z prowadzoną działalnością gospodarczą BYŁO INNE niż konto osobiste. Pozwoli to na uniknięcie pomyłek w wydatkowaniu środków lub też uznania przez odpowiednie instytucje skarbowe wydatków jako niekwalifikowalnych lub nie powiązanych z działalnością gospodarczą, czy też wydatkowaniu środków publicznych na cele prywatne.

Zgodnie z przyjętą formą zabezpieczenia umów muszą Państwo również zapoznać się z dokumentami i procedurą jej wniesienia przedstawioną w „INSTRUKCJI O WNIESIENIU ZABEZPIECZENIA”.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o bezpośredni kontakt z Biurem Projektu lub Koordynatorem Projektu.

Dokumenty do pobrania

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz