NABÓR 4 – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Szanowni Państwo.

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna formularzy zgłoszonych w ramach Naboru nr 4.

Poniżej znajdziecie Państwo listę Kandydatów, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru – rozmowy z doradcą zawodowym. Termin tej rozmowy, jak również miejsce w którym ona się odbędzie, zostaną ustalone indywidualnie z każdym Kandydatem przez Pracowników Biura Projektu w Jaworznie.

Zarówno Kandydaci, którzy dostali się do kolejnego etapu naboru, jak również Ci, których formularze nie zdobyły wymaganej, minimalnej ilości punktów, otrzymają niedługo maila z informacją zawierającą uzasadnienie ilość przyznanych punktów oraz karty oceny. Bardzo proszę o sprawdzenie maili, które podali Państwo jako maile do kontaktu w swoich formularzach oraz, w przypadku braku wspomnianej wiadomości, sprawdzenie tak zwanego SPAMU. W przypadku nie otrzymania informacji przez Uczestnika do końca jutrzejszego dnia prosimy o pilny kontakt z Biurem Projektu lub z Koordynatorem Projektu.

Kandydaci ubiegający się o udział w projekcie, który otrzymali weryfikację negatywną bądź uznali, że otrzymali niewystarczającą liczbę punktów, mają prawo wniesienia odwołania od oceny merytorycznej zgodnie z zapisami zawartymi w § 9 “REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU „AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY!”

Odwołanie w formie pisemnej składa się wraz z uzasadnieniem, w terminie do 3 dni roboczych od dnia trzymania informacji o wynikach oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego. Odwołania, które zostaną dostarczone do Biura Projektu po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Wszystkim Państwu dziękujemy za udział w rekrutacji i życzymy dalszych sukcesów.

Dokumenty do pobrania

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz