DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE (POBIERZ: 1. Regulamin rekrutacji uczestników 12.04.2021)

 1. Formularz rekrutacyjny (POBIERZ: Zał.1 Formularz rekrutacyjny)
 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (POBIERZ: Zał.2 Karta oceny formalnej)
 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (POBIERZ: Zał.3 Karta oceny merytorycznej)
 4. Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej (POBIERZ: Zał.4 Notatka z rozmowy)
 5. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej (POBIERZ: Zał.5 Karta oceny Rozmowy kwalifikacyjnej)
 6. Opis sektorów wykluczonych (POBIERZ: Zał.6 Opis sektorów wykluczonych)
 7. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych (POBIERZ: Zał.7 Formularz Diagnozy potrzeb szkoleniowych)
 8. Lista miast objętych projektem (POBIERZ: Zał.8 Lista miast)

DOKUMENTY DODATKOWE :

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenie z ZUS dla Kandydata (POBIERZ: Wniosek o wydanie zaświadczenia z ZUS - kandydat)
 2. Umowa uczestnictwa w projekcie – wzór (POBIERZ: [1. Umowa uczestnictwa – ZGD – 04.21„])
 3. Oświadczenie uczestnika dotyczące spełniania kryterium dostępu – do umowy o udzielenie wsparcia [Oświadczenie uczestnika AiP„]
 4. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE (POBIERZ: Regulamin rekrutacji uczestników 11.01.2021 - z podpisem-WERSJA ARCHIWLNA)
 5. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE (POBIERZ: 1. Regulamin rekrutacji uczestników 11.01 poprawiony-WERSJA ARCHIWALNA)

Informujemy, że załączone poniżej dokumenty mają charakter informacyjny i mogą jeszcze ulec zmianie w wyniku procesów realizacji projektu.


REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH (POBIERZ: [REGULAMIN WSP_FINANSOWEGO – AiP-wersja z dn12.04.2021])

 1. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (POBIERZ: [zal.1_Umowa_wsp.finansowe -04.21])
 2. Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (POBIERZ: Zał. 2 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego – AiP v 04.21„])
 3. Karta oceny merytorycznej biznesplanu (POBIERZ:Zał. 3 Karta oceny biznesplanu-AiP)
 4. Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (POBIERZ:Zał. 4 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego - AiP
 5. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (POBIERZ: Zał. 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego -AiP
 6. Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (POBIERZ: Zał. 6 Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego - AiP)
 7. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (POBIERZ: Zał. 7 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis -AiP
 8. Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (POBIERZ: Zał. 8 Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis - AiP
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (POBIERZ: Zał. 9 Formularz pomocy de minimis - AiP)
 10. Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (POBIERZ: [Zał. 10 Aneks do umowy pomostowe -AiP-04.21„])
 11. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa_12_10_2017 (POBIERZ: Zał. 11 Biznesplan - AiP
 12. Szczegółowe zestawienie towarów lub usług przewidzianych do zakupienia w ramach wsparcia finansowego (POBIERZ: Zał. 12 Szczegółowe zestawienie towarów i usług wsparcie finansowe - AiP
 13. Oświadczenia Uczestnika (POBIERZ: Zał. 13 Oświadczenia Uczestników - AiP
 14. Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (POBIERZ: Zał. 14 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch źródeł wsparcia -AiP
 15. Oświadczenie o wydatkowaniu środków (POBIERZ: Zał. 15 Oświadczenie o wydatkowaniu środków - AiP)
 16. Rozliczenie wsparcia finansowego (POBIERZ: Zał. 16 Rozliczenie wsparcia finansowego -AiP)
 17. Rozliczenie wsparcia pomostowego (POBIERZ: Zał. 17 Rozliczenie wsparcia pomostowego - AiP)
 18. Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego (POBIERZ: Zał. 18 Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcie pomostowe - AiP)