Wprowadzone przez

NABÓR NR 4 – INFORMACJA O NABORZE BIZNES PLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

Szanowni Uczestnicy Naboru nr 4. Informujemy, że w dniach od 01 października 2021 roku do dnia 08 października 2021 roku (do godziny 15:00) przyjmowane będą zgodnie z zapisami zawartymi w §4 Procedura składania biznesplanów oraz § 10 Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego “REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY!”. Przyjmowane będą: biznes plany oraz załączniki do niego: potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie… Czytaj więcej NABÓR NR 4 – INFORMACJA O NABORZE BIZNES PLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

NABÓR NR 3 – KWESTIE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZANIEM UMÓW ORAZ ICH PODPISYWANIEM

Szanowni Państwo. Jako załączniki do niniejszej aktualizacji zamieszczam instrukcję dotyczącą wnoszenia zabezpieczeń do zawieranych umów, jak również wzory dokumentów potrzebnych do zakończenia procesu podpisywania umów. Same umowy znajdą Państwo w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA. W celu podpisania umowy/umów muszą Państwo: Założyć działalność gospodarczą w wyznaczonym terminie. Wybrać formę zabezpieczenia – w tym celu wypełniacie Państwo OŚWIADCZENIE O WYBORZE ZABEZPIECZENIA. Wskazujecie swój stan cywilny –… Czytaj więcej NABÓR NR 3 – KWESTIE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZANIEM UMÓW ORAZ ICH PODPISYWANIEM

NABÓR NR 3 – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANÓW.

Szanowni Państwo. Informujemy, że zakończyła się procedura oceny merytorycznej złożonych przez Państwa biznes planów. Lista z wynikami znajduje się poniżej i w formie załącznika do niniejszej informacji. Wszystkim Państwu gratulujemy sukcesu i informujemy, że niedługo otrzymają Państwo oficjalną korespondencję w sprawie wyników, po czym rozpocznie się procedura przygotowania do podpisania umów o udzielenie wsparcia finansowego. Numer biznes planu Liczba zdobytych punktów Przyznano/ Nie przyznano wsparcia finansowego 01/AiP/BW/N3 92,50… Czytaj więcej NABÓR NR 3 – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANÓW.

ZASADY ROZLICZANIA – POMOC DLA UCZESTNIKÓW N1 i N2

ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO Zgodnie z zapisami dokumentów Regulaminu oraz zawartej pomiędzy nami Umowy o udzielenie wsparcia: WSPRACIE POMOSTOWE – zgodnie z umową – będzie Państwu wypłacane za okres od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zapisami CEiDG do 6 miesięcy. Potem będziecie mieli Państwo szansę na złożenie kolejnego wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego – przedłużonego. O tym, kiedy będziecie mieli Państwo możliwość złożenia tych wniosków,… Czytaj więcej ZASADY ROZLICZANIA – POMOC DLA UCZESTNIKÓW N1 i N2

NABÓR NR 4 – WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo. Informujemy, że zakończyliśmy ocenę Kandydatów, którzy zgłosili chęć swojego uczestnictwa w Projekcie podczas Naboru nr 4. Poniżej przedstawiamy listę uczestników zakwalifikowanych do dalszego udziału, oraz listę rezerwową – tych Kandydatów, którzy uzyskali odpowiednią liczbę punktów, lecz nie dostali się do projektu z powodu wyczerpania limitu miejsc przewidzianych w ramach Naboru nr 4. LISTA UCZESTNIKÓW GRUPA VII KOBIETY Lp. NUMER FORMULARZA   LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW 1 10/AiP/N4… Czytaj więcej NABÓR NR 4 – WYNIKI REKRUTACJI

NABÓR NR 2 – KWESTIE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZANIEM UMÓW ORAZ ICH PODPISYWANIEM

Szanowni Państwo. Jako załączniki do niniejszej aktualizacji zamieszczam instrukcję dotyczącą wnoszenia zabezpieczeń do zawieranych umów, jak również wzory dokumentów potrzebnych do zakończenia procesu podpisywania umów. Same umowy znajdą Państwo w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA. W celu podpisania umowy/umów muszą Państwo: Założyć działalność gospodarczą w wyznaczonym terminie. Wybrać formę zabezpieczenia – w tym celu wypełniacie Państwo OŚWIADCZENIE O WYBORZE ZABEZPIECZENIA. Wskazujecie swój stan cywilny –… Czytaj więcej NABÓR NR 2 – KWESTIE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZANIEM UMÓW ORAZ ICH PODPISYWANIEM

NABÓR NR 2 – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANÓW.

Szanowni Państwo. Informujemy, że zakończyła się procedura oceny merytorycznej złożonych przez Państwa biznes planów. Lista z wynikami znajduje się poniżej i w formie załącznika do niniejszej informacji. Wszystkim Państwu gratulujemy sukcesu i informujemy, że niedługo otrzymają Państwo oficjalną korespondencję w sprawie wyników, po czym rozpocznie się procedura przygotowania do podpisania umów o udzielenie wsparcia finansowego. Numer biznes planu Liczba zdobytych punktów Przyznano/ Nie przyznano wsparcia finansowego 01/AiP/BW/N2 88,00… Czytaj więcej NABÓR NR 2 – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANÓW.

NABÓR 4 – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Szanowni Państwo. Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna formularzy zgłoszonych w ramach Naboru nr 4. Poniżej znajdziecie Państwo listę Kandydatów, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru – rozmowy z doradcą zawodowym. Termin tej rozmowy, jak również miejsce w którym ona się odbędzie, zostaną ustalone indywidualnie z każdym Kandydatem przez Pracowników Biura Projektu w Jaworznie. Zarówno Kandydaci, którzy dostali się do kolejnego etapu naboru, jak również Ci, których formularze nie zdobyły… Czytaj więcej NABÓR 4 – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

NABÓR NR 3 – INFORMACJA O NABORZE BIZNES PLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

Szanowni Uczestnicy Naboru nr 3. Informujemy, że w dniach od 09 sierpnia 2021 roku do dnia 16 sierpnia 2021 roku (do godziny 15:00) przyjmowane będą zgodnie z zapisami zawartymi w §4 Procedura składania biznesplanów oraz § 10 Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego “REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY!”. Przyjmowane będą: biznes plany oraz załączniki do niego: potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie… Czytaj więcej NABÓR NR 3 – INFORMACJA O NABORZE BIZNES PLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

NABÓR NR 1 – KWESTIE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZANIEM UMÓW ORAZ ICH PODPISYWANIEM

Szanowni Państwo. Jako załączniki do niniejszej aktualizacji zamieszczam instrukcję dotyczącą wnoszenia zabezpieczeń do zawieranych umów, jak również wzory dokumentów potrzebnych do zakończenia procesu podpisywania umów. Same umowy znajdą Państwo w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA. W celu podpisania umowy/umów muszą Państwo: Założyć działalność gospodarczą w wyznaczonym terminie. Wybrać formę zabezpieczenia – w tym celu wypełniacie Państwo OŚWIADCZENIE O WYBORZE ZABEZPIECZENIA. Wskazujecie swój stan cywilny –… Czytaj więcej NABÓR NR 1 – KWESTIE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZANIEM UMÓW ORAZ ICH PODPISYWANIEM