Wprowadzone przez

WSPARCIE POMOSTOWE – KWESTIE ZWIĄZANE Z KOSZTAMI NETTO – BRUTTO

Szanowni Państwo. Przypominamy, że koszty rozliczane w ramach wsparcia pomostowego powinny być kosztami netto. W związku z powyższym pojawia się wiele pytań na ten temat i wątpliwości natury księgowej, szczególnie od tych Państwa, których działalność nie jest zarejestrowana jako działalność obarczona podatkiem VAT. Poniżej przedstawiamy Państwu korespondencję z Instytucją Pośredniczącą w tym temacie i interpretację Instytucji Pośredniczącej w tym zakresie. Mamy nadzieję, że pozwoli to Państwu jednoznacznie zinterpretować stosowane przez siebie… Czytaj więcej WSPARCIE POMOSTOWE – KWESTIE ZWIĄZANE Z KOSZTAMI NETTO – BRUTTO

NABÓR NR 1 – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Szanowni Państwo. Informuję, że zakończono ocenę merytoryczną Państwa wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe na kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności. Poniżej znajduje się tabela z wynikami oceny. Informacja została również dołączona w formie załącznika do treści niniejszej aktualizacji. l.p. NR FORMULARZA WYNIK OCENY FORMALNEJ 1 01/ZGD/WP2/2021 OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE 2 02/ZGD/WP2/2021 OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE 3 03/ZGD/WP2/2021 OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO… Czytaj więcej NABÓR NR 1 – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

NABÓR 2 – INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE.

Informujemy, o możliwości składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Zgodnie z zapisami Regulaminu: „Uczestnik, który otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe, może ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe, na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego do Beneficjenta w terminie 45 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe, w wysokości do 2.600,00 zł (dwóch tysięcy sześciuset złotych)… Czytaj więcej NABÓR 2 – INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA BIURA PROJEKTU

Szanowni Uczestnicy! Z okazji nadchodzących Świąt, chcielibyśmy Wam wszystkim życzyć dużo zdrowia, sukcesów w prowadzaniu działalności gospodarczej i cierpliwości do wymagań biurokratycznych w Projekcie, i w życiu. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że w dniu 24 GRUDNIA 2021 roku oraz w dniu 07 stycznia 2022 roku zarówno Biuro Projektu w Jaworznie, jak i Biuro Projektu w Szczecnie będą nieczynne.

NABÓR 1 – OCENA FORMALNA WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Szanowni Państwo. Informuję, że w dniu dzisiejszym zakończyła się ocena formalna wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostały skierowane do oceny merytorycznej o której zostaniecie Państwo poinformowani po jej zakończeniu. l.p. NR FORMULARZA WYNIK OCENY FORMALNEJ 1 01/ZGD/WP2/2021 SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ 2 02/ZGD/WP2/2021 SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ 3 03/ZGD/WP2/2021 SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ 4 04/ZGD/WP2/2021 SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ 5 05/ZGD/WP2/2021… Czytaj więcej NABÓR 1 – OCENA FORMALNA WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU! NOBORY 1, 2 oraz 3.

Szanowni Uczestnicy Naborów! Chcieliśmy przypomnieć Państwu o obowiązku składania ZAŁĄCZNIKÓW NR 16 – ROZLICZENIE WSPARCIA FINANSOWEGO! Większość wydatków ponoszonych przez Państwa w ramach realizacji wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zaplanowali Państwo w swoich biznes planach na miesiące, które już zostały zakończone. W związku z powyższym mają Państwo obowiązek złożyć, niezwłocznie po zakończeniu wydatkowania środków, swoje rozliczenie do Biura Projektu. Najlepiej zrobić to wysyłając maila z rozliczeniem (w formacie… Czytaj więcej WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU! NOBORY 1, 2 oraz 3.

NABÓR 1 – NABÓR WNIOSKÓW NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Szanowni Państwo. Informujemy, o możliwości składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Zgodnie z zapisami Regulaminu: „Uczestnik, który otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe, może ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe, na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego do Beneficjenta w terminie 45 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe, w wysokości do 2.600,00 zł (dwóch tysięcy… Czytaj więcej NABÓR 1 – NABÓR WNIOSKÓW NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

NABÓR NR 4 – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANÓW.

Szanowni Państwo. Informujemy, że zakończyła się procedura oceny merytorycznej złożonych przez Państwa biznes planów. Lista z wynikami znajduje się poniżej i w formie załącznika do niniejszej informacji. Wszystkim Państwu gratulujemy sukcesu i informujemy, że niedługo otrzymają Państwo oficjalną korespondencję w sprawie wyników, po czym rozpocznie się procedura przygotowania do podpisania umów o udzielenie wsparcia finansowego. Numer biznes planu Liczba zdobytych punktów Przyznano/ Nie przyznano wsparcia finansowego 01/AiP/BW/N4 84,00… Czytaj więcej NABÓR NR 4 – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANÓW.

OZNACZENIE ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Szanowni Państwo. W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi oznaczenia środków trwałych zakupywanych w ramach wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej przekazujemy Państwu wzory informacji, które należy wydrukować (w odpowiedniej, dostosowanej do obiektu skali) i nakleić na zakupiony sprzęt. Proszę zwrócić uwagę, żeby wykorzystać odpowiedni szablon. Jeżeli drukujecie Państwo informację w kolorze – kolorowy, jeżeli w czerni i bieli – ten czarno-biały. Kontrola zwraca uwagę na takie szczegóły.

NABÓR NR 4 – INFORMACJA O NABORZE BIZNES PLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

Szanowni Uczestnicy Naboru nr 4. Informujemy, że w dniach od 01 października 2021 roku do dnia 11 października 2021 roku (do godziny 15:00) przyjmowane będą zgodnie z zapisami zawartymi w §4 Procedura składania biznesplanów oraz § 10 Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego “REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY!”. Przyjmowane będą: biznes plany oraz załączniki do niego: potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie… Czytaj więcej NABÓR NR 4 – INFORMACJA O NABORZE BIZNES PLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE